4420لی کوپرانگلیساورجینالسه موتورکوارتز ( باتری )استیلکریستال معدنیاستیل ضد زنگمردانهخاکستریسرمه ایخاکستریژاپنبلهگردژاپنیک ساله شرکتی (رنگ قاب و موتور)30 متر (درحد شستن دست)وصلی با حفاظ100

نمایش یک نتیجه